Reglement Raadselige Roos 2020

De schrijfwedstrijd Raadselige Roos kent twee categorieën, namelijk poëzie en proza. Drie jury’s
beoordelen de inzendingen, te weten: een vakjury proza (5 personen) ; een vakjury poëzie (5
personen) en een publieksjury poëzie (ca. 15 personen). De namen van de leden van de vakjury’s
voor deze wedstrijd 2020 worden vóór 01 oktober 2020 vermeld op www.literaircafevenray.nl’.

De vakjury’s poëzie en proza kennen een 1e, 2e en 3e prijs toe. Hieraan verbonden is voor de 1e
prijswinnaars een trofee, juryrapport en boekenbon t.w.v. € 30,00; voor 2e en 3e prijswinnaar een
juryrapport en een boekenbon respectievelijk van € 25,00 en € 20,00 en voor allen een boeket rozen.
De publieksjury kent slechts één prijs toe, de Rooje Roos-prijs. Die bestaat eveneens uit een trofee
met juryrapport, boekenbon t.w.v. € 30,00 en een boeket rozen. Een deelnemer poëzie kan
dus met zijn of haar gedicht zowel een prijs van de vakjury winnen als de Rooje Roos prijs van de
publieksjury. Alle prijswinnende verhalen en gedichten worden afgedrukt in de bundel Raadselige
Roos 2020 en daarnaast ook verhalen en gedichten, die voor de jury’s vanwege hun kwaliteit
genomineerd zijn om te publiceren.

Voor deze schrijfwedstrijd gelden de volgende voorwaarden:
• Dit jaar is als thema vastgesteld: dwarsliggers
• De wedstrijd is bedoeld voor amateurschrijvers.
• Woonachtig in Nederland en Nederlandstalig België.
• De minimumleeftijd is 16 jaar.
• Bestuursleden van Literair Café Venray worden van deelname uitgesloten.
• Inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
• De inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn. Niet in dialect of streektaal.

Richtlijnen voor lengte van het gedicht en verhaal:
• Voor poëzie: minimaal 50, maximaal 150 woorden.
• Voor proza: minimaal 500, maximaal 1500 woorden.
• Per categorie (poëzie en proza) slechts één inzending.
• Inzendingen zonder illustraties.
• Bijdrages digitaal inzenden in lettertype Cambria 12, platte tekst zonder centreren of wijzigen
van de kantlijn.
• De eerste inzending is definitief. Een herziene versie wordt niet geaccepteerd.
• Let op: Bij het gedicht of verhaal geen persoonsgegevens vermelden. De jury’s krijgen alle
inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd.

Persoonsgegevens dienen op een aparte pagina/bijlage vermeld te worden en voorzien te zijn van:
• Titel van het gedicht en/of verhaal.
• Naam en voornaam van de inzender.
• Adres en postcode.
• Geboorteplaats en geboortedatum.
• Telefoonnummer(s).
• E-mailadres.
• Op verzoek wordt werk onder pseudoniem gepubliceerd (pseudoniem niet in of bij het
gedicht of verhaal vermelden).

Inzending en registratie:
• De uiterlijke inleverdatum voor deelname aan de Raadselige Roos is 01 oktober 2020
• Uw inzending sturen naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl
• Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00; voor deelnemers die op 01 oktober 2020 jonger zijn dan
25 jaar € 10,00.

Stuur je zowel een verhaal als een gedicht in, dan is het inschrijfgeld voor beide inzendingen samen,
respectievelijk: € 25,00 of € 15,00.

Het bedrag dient op bankrekening NL46RABO 0132594250 van Literair Café Venray te worden
overgemaakt, onder vermelding van Roos 28. Bij de betaling altijd de naam en woonplaats van u als
inzender vermelden. Dit voor een correcte registratie. Inschrijving is pas definitief, wanneer het
inschrijfbedrag op de bankrekening bij de penningmeester is bijgeboekt.

Jurering en uitslag:
• De uitslag van de jury is bindend. De jury is alleen verantwoording verschuldigd aan het
bestuur van de Stichting Literair Café Venray. Hierover kan geen discussie en/of correspondentie
gevoerd worden.
• De uitslagen (winnaars en genomineerden voor publicatie) worden op de website van Literair
Café Venray gepubliceerd.
• De Stichting Literair Café Venray behoudt zich het recht voor inzendingen, die in de bundel
staan, altijd naar eigen believen en zonder vergoeding te publiceren.
• Op verzoek wordt in deze bundel werk onder pseudoniem gepubliceerd.
• De prijsuitreiking bijeenkomst is (vooralsnog) gepland op zondag 10 januari 2020 om 11.00
uur in de foyer van de schouwburg Venray (datum nog niet duidelijk door corona verschuivingen)
• Alle deelnemers hebben gratis toegang tot de bijeenkomst, meegebrachte introducees en
gasten betalen bij binnenkomst. € 10,00 entree. Alle aanwezige deelnemers
ontvangen gratis de bundel Raadselige Roos 2020. Aan afwezige deelnemers kan desgewenst, tegen
vergoeding van portokosten vooraf, € 3,64 voor Nederland en € 7,50 voor België (nog te toetsen
voor 2021), de bundel 2020 worden toegestuurd.

Door inzending verklaren deelnemers / auteurs zich akkoord met het hierboven beschreven
wedstrijdreglement voor deelname aan de schrijfwedstrijd De Raadselige Roos 2020.

31 mei 2020

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!