Reglement Raadselige Roos 2018

De schrijfwedstrijd Raadselige Roos kent twee categorieën: poëzie en proza. Drie jury’s, te weten: een vakjury (5 personen) beoordeelt de proza-inzendingen, een vakjury (5 personen) en een publieksjury (ca. 20 personen) beoordelen de inzendingen poëzie. De namen van de leden van de vakjury’s voor de lopende wedstrijd staan vóór 1 oktober 2018 vermeld op de website.

De vakjury’s poëzie en proza kennen een 1e, 2e en 3e prijs toe. Hieraan verbonden is voor de 1e prijswinnaars een trofee met oorkonde, voor de 2e en de 3e prijs een boekenbon en voor allen een bos rozen en de publicatie in de nieuwe bundel Raadselige Roos. De publieksjury kent slechts één prijs toe, de zogenaamde Rooj-prijs (de opvolger van de BIJ-prijs), dat is eveneens een trofee met oorkonde, roos en publicatie in de bundel. Een deelnemer poëzie kan aldus met zijn/haar gedicht zowel een prijs van de vakjury winnen als de Rooj-prijs van de publieksjury.

 

Voor deze schrijfwedstrijd gelden de voorwaarden:

 • Dit jaar is als thema vastgesteld: Speelruimte
 • De wedstrijd is bedoeld voor amateurschrijvers.
 • Woonachtig of geboren in Zuid-Nederland (Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland) en Nederlandstalig België.
 • Minimumleeftijd 18 jaar.
 • Bestuursleden zijn van deelname uitgesloten.
 • Inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
 • In goed Nederlands geschreven en geen dialect.

 

Richtlijn lengte gedicht en verhaal:

 • Voor poëzie: minimaal 50, maximaal 150 woorden.
 • Voor proza: minimaal 500, maximaal 1500 woorden.
 • Per categorie (poëzie en proza) slechts één inzending.
 • Inzendingen zonder illustraties.
 • De 1e inzending is definitief, een herziene versie wordt niet geaccepteerd.
 • Let op: Bij het gedicht/ verhaal geen persoonsgegevens vermelden! De jury krijgt de inzendingen anoniem onder ogen.

 

Inzendingen dienen op een aparte pagina voorzien te zijn van:

 • Titel gedicht/verhaal.
 • Naam en voornaam.
 • Adres en postcode.
 • Geboorteplaats en geboortedatum.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Op verzoek wordt werk onder pseudoniem gepubliceerd (pseudoniem niet bij het gedicht of verhaal vermelden).

 

Inzending en registratie:

 • Uiterlijke inleverdatum tot 1 oktober 2018.
 • Graag uw Word-document sturen aan: raadseligeroos@literaircafevenray.nl
 • Het inschrijfgeld à € 25,00 dient overgemaakt te worden op bankrekening NL46RABO 0132594250 van Literair Café Venray onder vermelding van Roos 26 Bij de betaling s.v.p. altijd naam en woonplaats van de inzender vermelden i.v.m. juiste registratie. Uw inschrijving is definitief, als het bedrag op de rekening is geboekt bij de penningmeester.

 

Jurering en uitslag:

 • De uitslag van de jury is bindend. De jury is alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Stichting Literair Café Venray. Hierover kan geen discussie en/of correspondentie gevoerd worden.
 • De uitslag (winnaars en van wie de bijdrage geselecteerd is voor publicatie) wordt op website van Literair Café Venray op de dag van de prijsuitreiking om 18.00 uur gepubliceerd.
 • De Stichting Literair Café Venray behoudt zich het recht inzendingen die in de bundel staan te allen tijde naar eigen believen en zonder vergoeding te publiceren.
 • Op verzoek wordt in deze bundel werk onder pseudoniem gepubliceerd.
 • Na de wedstrijd worden alle niet in de bundel gepubliceerde teksten vernietigd.
 • De inzenders kunnen geen honorarium claimen.
 • Alle inzenders hebben gratis toegang tot de prijsuitreiking, ontvangen gratis een bundel en aan afwezigen wordt die tegen betaling van de portokosten toegestuurd.
 • Door inzending verklaren de auteurs zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 

31 mei 2018

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!