Reglement Raadselige Roos 2019

De schrijfwedstrijd Raadselige Roos kent twee categorieën, namelijk  poëzie en proza. Drie jury’s beoordelen de inzendingen, te weten: een vakjury proza (5 personen) ; een vakjury poëzie (5 personen) en een publieksjury poëzie (ca. 15 personen). De namen van de leden van de vakjury’s voor de wedstrijd 2019 worden vóór 01 oktober 2019 vermeld op www.literaircafevenray.nl

De vakjury’s poëzie en proza kennen een 1e, 2e en 3e prijs toe. Hieraan verbonden is voor de 1e prijswinnaars een trofee, juryrapport en boekenbon t.w.v. € 30,00; voor 2e en 3e prijswinnaar een juryrapport en een boekenbon respectievelijk van € 25,00 en € 20,00 en voor allen een boeket rozen. De publieksjury kent slechts één prijs toe, de Rooje Roos-prijs. Die bestaat eveneens uit een trofee met  juryrapport, boekenbon t.w.v. € 30,00 en een boeket rozen. Een deelnemer poëzie kan dus met zijn of haar gedicht zowel een prijs van de vakjury winnen als de Rooje Roos prijs van de publieksjury. Alle prijswinnende verhalen en gedichten worden afgedrukt in de bundel Raadselige Roos 2019 en daarnaast ook verhalen en gedichten, die voor de jury’s waard zijn om te publiceren.

 

Voor deze schrijfwedstrijd gelden de volgende voorwaarden:

 • Dit jaar is als thema vastgesteld: bevrijd
 • De wedstrijd is bedoeld voor amateurschrijvers.
 • Woonachtig in Nederland en Nederlandstalig België.
 • De minimumleeftijd is 16 jaar (was 18 en verlaagd om meer jongeren te trekken).
 • Bestuursleden van Literair Café Venray worden van deelname uitgesloten.
 • Inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
 • De inzendingen moeten in goed Nederlands geschreven zijn. Niet in dialect of streektaal.

 

Richtlijnen voor lengte van het gedicht en verhaal:

 • Voor poëzie: minimaal 50, maximaal 150 woorden.
 • Voor proza: minimaal 500, maximaal 1500 woorden.
 • Per categorie (poëzie en proza) slechts één inzending.
 • Inzendingen zonder illustraties.
 • Bijdrages digitaal inzenden, bij voorkeur in lettertype Cambria 12
 • De eerste inzending is definitief. Een herziene versie wordt niet geaccepteerd.
 • Let op: Bij het gedicht of verhaal geen persoonsgegevens vermelden. De jury’s krijgen alle inzendingen anoniem ter beoordeling voorgelegd.

 

 

 

Persoonsgegevens dienen op een aparte pagina/bijlage vermeld te worden en voorzien te zijn van:

 • Titel van het gedicht en/of verhaal.
 • Naam en voornaam van de inzender.
 • Adres en postcode.
 • Geboorteplaats en geboortedatum.
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres.
 • Op verzoek wordt werk onder pseudoniem gepubliceerd (pseudoniem niet in of bij het gedicht of verhaal vermelden).

 

Inzending en registratie:

 • De uiterlijke inleverdatum voor deelname aan de Raadselige Roos is 1 oktober 2019.
 • Uw inzending sturen naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00; voor deelnemers jonger dan 25 jaar € 10,00; dient overgemaakt te worden op bankrekening NL46RABO 0132594250 van Literair Café Venray, onder vermelding van Roos 27.  Stuur je zowel een verhaal  als een gedicht in, dan is het inschrijfgeld respectievelijk. € 25,00 en € 15,00. Bij de betaling altijd de naam en woonplaats van u als inzender vermelden. Dit voor een juiste en correcte registratie. Inschrijving is pas definitief, wanneer het inschrijfbedrag op de bankrekening bij de penningmeester is bijgeboekt.

 

Jurering en uitslag:

 • De uitslag van de jury is bindend. De jury is alleen verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Stichting Literair Café Venray. Hierover kan geen discussie en/of correspondentie gevoerd worden.
 • De uitslagen (winnaars en geselecteerden voor publicatie) worden op de website van Literair Café Venray gepubliceerd.
 • De Stichting Literair Café Venray behoudt zich het recht voor inzendingen, die in de bundel staan, altijd naar eigen believen en zonder vergoeding te publiceren.
 • Op verzoek wordt in deze bundel werk onder pseudoniem gepubliceerd.
 • De prijsuitreikingsbijeenkomst is gepland op zondag 19 januari 2020 om 11.00 uur in de foyer van de schouwburg Venray
 • Alle deelnemers hebben gratis toegang tot de bijeenkomst, meegebrachte gasten moeten wel entree betalen
 • Alle aanwezige deelnemers ontvangen gratis de bundel Raadselige Roos 2019. Aan afwezige en verhinderde deelnemers kan, tegen betaling van portokosten, (€ 3,32 voor Nederland en  €8,70 voor België), de bundel 2019 worden toegestuurd.
 • Door inzending verklaren deelnemers / auteurs zich akkoord met het hierboven beschreven wedstrijdreglement voor deelname aan de schrijfwedstrijd De Raadselige Roos 2019.

 

31 mei 2019

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!