Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Over ons

Korte geschiedenis
Het initiatief om in Venray een literair café op te richten is genomen door Harry Theunissen (1938 – 1999) met als doel: meer mensen in contact te brengen met schrijvers uit het Nederlands taalgebied op een toegankelijke manier. Zijn motto luidde: ‘Als een mens zich uit in taal zie je de geest van de mens.’ Op 15 april 1993 werd de stichting Literair Café Venray- regio een feit.

Activiteiten
Per seizoen nodigt Literair Café Venray vier schrijvers uit om een lezing te verzorgen. Deze lezingen vinden plaats in het Theehuis van Odapark Venray. De schrijversbijeenkomsten worden mede vormgegeven door Stan Verhaag en Victor Elfring. Zij verzorgen de inleidingen en interviews.
Behalve de schrijversbijeenkomsten organiseert Literair Café Venray vanaf 1995 een schrijfwedstrijd Raadselige Roos voor amateurdichters en – schrijvers uit Zuid-Nederland en Noord-België. Raadselige Roos is inmiddels de oudste en meest bekende schrijfwedstrijd in het zuiden van ons land. Jaarlijks vindt onder grote belangstelling de prijsuitreiking plaats.

Vanaf de oprichting biedt Literair Café Venray mensen die graag met taal bezig zijn een podium in de Schrijfkring.
Voor liefhebbers die van buitenlandse auteurs houden, biedt Literair Café Venray twee avonden per seizoen aan in de zogeheten Literaire Salon voor maximaal tien personen.
Met deze activiteiten wil Literair Café Venray mensen laten ervaren wat literatuur te bieden heeft. Met een knipoog naar het Venrays gemeentewapen gaven de founding fathers het literair café een motto mee: ‘Een geur van hoger honing’. Een regel uit een gedicht van Martinus Nijhoff, ‘Het lied der dwaze bijen’.
Via het Letterkundig Centrum Limburg subsidieert Provincie Limburg de jaarlijkse schrijfwedstrijd Raadselige Roos.

Bestuur
Al deze activiteiten worden georganiseerd door een groep enthousiaste mensen die op vrijwillige basis het dagelijks en algemeen bestuur vormen.

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Irma Verhagen
Secretaris: Jan Thijssen
Penningmeester/donateursadministratie: Hannie Drissen

Algemeen bestuur
PR & Communicatie: Marivi Claessens en Jan Thijssen
Organisatie Raadselige Roos: Wil Hoeijmakers, Ton van Gestel, Marlies Schell en Christa Gibbon
Programmering schrijvers: Maria Grootemaat
Programmering muziek:
Algemeen: Lieke Vreeken

De website en Facebook van Literair Café Venray worden verzorgd door Ineke Grootemaat.