Raadselige Roos

 

De Raadselige Roos 2020, de schrijfwedstrijd voor amateurdichters en -schrijvers in Nederland en België. 

De 28ste editie van de schrijfwedstrijd voor amateurs, de Raadselige Roos van Literair Café Venray staat op het punt van beginnen. Wij nodigen weer alle Nederlandstalige amateurdichters en -prozaschrijvers in Nederland en België uit om deel te nemen. Deelnemen kan door vóór 1 oktober 2020 een gedicht en/of prozaverhaal in te sturen naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl.  Het thema van de Raadselige Roos 2020 is: ‘dwarsliggers’. Dit thema is verplicht voor alle inzendingen, zowel proza als poëzie.  Onze schrijfwedstrijd is bedoeld voor iedereen, die wil dichten en/of schrijven en dat verder wil ontwikkelen. De Raadselige Roos biedt een uniek podium om eigen  literair werk aan een deskundige jury en een literatuur minnend publiek voor te leggen.

REGLEMENT
Voor deze schrijfwedstrijd gelden de voorwaarden zoals vermeld in het Reglement
Een gedicht moet uit minimaal 50 en maximaal 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 en maximaal 1500 woorden. Zowel uw ingezonden gedicht en/of prozaverhaal mogen niet eerder gepubliceerd zijn en in het Nederlands of Vlaams geschreven zijn. Inzendingen voor deelname kunt   u uitsluitend per e-mail sturen naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl  Het inschrijfgeld voor deelname aan de Raadselige Roos 2020 bedraagt € 20,- per inzending. Bent u op 1 oktober 2020    nog geen vijfentwintig jaar, dan bedraagt dit € 10,-. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op de bankrekening van Literair Café Venray: NL 46 RABO 0132594250 onder vermelding   van ‘Roos 28, uw naam en woonplaats’. Dit voor een correcte registratie van zowel uw inzending, betaling als deelname.

Evenals in de voorafgaande jaren worden de door de vakjury’s gekozen gedichten en verhalen van  de winnaars van de eerste, tweede en derde prijzen en de genomineerden, een vijftal in de beide categorieën, samen met een passende beeldend kunstwerk in kleur, in een mooie bundel,  Raadselige Roos 2020, gepubliceerd. Ook het gedicht van de door de publieksjury gekozen winnaar en eveneens van vijf genomineerden worden met een beeldend kunstwerk gepubliceerd.

De drie eerste prijswinnaars ontvangen een bronzen trofee, boekenbon van € 30,- het juryrapport en een boeket ‘Rooyse’ rozen. De beide tweede prijswinnaars een boekenbon van € 25,-, het juryrapport en boeket rozen. De beide derde prijswinnaars een boekenbon van €-20,-, het juryrapport en boeket rozen.

Over de datum, plaats en tijdstip van de bekendmaking van de winnaars uit de genomineerden en prijzenuitreiking van de Raadselige Roos 2020 kan op dit moment nog niets met zekerheid gezegd worden. Want er is niet bekend of er dan, en zo ja welke, corona-maatregelen en beperkingen er begin 2021 (nog) gelden. Ons streven is en blijft om de deze feestelijke bijeenkomst op een zondag  in januari 2021, om 11.00 uur in de Venrayse Schouwburg te organiseren, evenals in de afgelopen jaren. De uiteindelijke datum, plaats en tijdstip zullen tijdig aan alle deelnemers meegedeeld en op de website van Literair Café Venray vermeld worden.

Voor informatie over de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos 2020 kunt u terecht op onze website www.literaircafevenray.nl, met vragen op raadseligeroos@literaicafevenray.nl

De winnaars van de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos van Literair Café Venray 2019

Zondag 19 januari 2020 werden in de foyer van de Venrayse schouwburg tijdens een drukbezochte bijeenkomst alle winnaars in de beide categorieën proza en poëzie van de schrijfwedstrijd voor amateurs, de Raadselige Roos bekendgemaakt. De schrijfwedstrijd werd voor de 27ste georganiseerd door Literair Café Venray en er werden in 2019 liefst 81 bijdragen ingezonden. Bijzonder om te vermelden is verder nog, dat 27 inzenders voor de eerste keer aan de Raadselige Roos deelnamen en dat er 30 vrouwen en 42 mannen literaire bijdrage instuurden.

 

Op de foto van links  naar rechts: Rieks Veenker (Middelburg) : 1e prijs vakjury proza);  Jan van Peer (Grave): 1e prijs vakjury poëzie; Geert van den Munckhof (Horst) Publieksprijs de Rooje Roos; Isa Cuppen (Horst) aanmoedigingsprijs de Rozenknop poëzie.

De eerste prijs in de categorie poëzie werd door de vakjury toegekend aan:
Jan van Peer uit Grave voor diens gedicht Sneeuwman.

Ik ben geboren in 1953 in Oyen, gemeente Lith, in de buurt van Oss. Echt een kleine dorpsgemeenschap met een hoog ‘tuinpad van mijn vader’-gehalte. Na een jaar of 4 zijn we verhuisd naar Grave. Daar heb ik de lagere school gedaan en vervolgens heb in gymnasium alpha gedaan op het College van het Heilig Kruis in Uden. Daar heb ik voor het eerst een eerste kleine inwijding gekregen in de geheimen en rituelen van de poëzie.

In 1970 ben ik Nederlands gaan studeren aan de (toen nog) Katholieke Universiteit van Nijmegen. Ik heb die studie nogal vreugdeloos afgelegd, ik was in die tijd veel meer bezig met muziek, in bandjes spelen, optredens doen en het academische milieu en de bijbehorende manier van denken en doen pasten mij eigenlijk helemaal niet. Voor mij was dat allemaal veel te veel op rationaliteit en systematiek gestoeld, terwijl ik me veel beter voelde bij improvisatie, bij ingevingen, bij originaliteit, bij creativiteit.

Uiteindelijk heb ik de studie toch weten af te ronden, met (jawel!) musicologie als een van de bijvakken.

Het lesgeven op een middelbare school als docent Nederlands was de volgende uitdaging. Maar ik heb dat toch 40 jaar gedaan, met heel veel plezier, vooral wanneer ik aparte literatuurprojecten kon opzetten voor mijn leerlingen.

Gaandeweg groeide de behoefte om, naast het lesgeven en (nog steeds) de muziek, me bezig te gaan houden met het schrijven van poëzie. In 2003 ontstonden de eerste probeersels. Ik heb ze nog steeds en ik vind ze wel ontroerend in hun onwennigheid.

In de jaren daarna ben ik meer gaan schrijven en ik heb van tijd tot tijd publicaties gehad in literaire tijdschrift Poëziepuntgl, een magazine dat werk van auteurs uit de provincie Gelderland plaatste. Ik woonde in die tijd namelijk in Nijmegen.

Ik heb diverse malen deelgenomen aan poëziewedstrijden, ook aan de Raadselige Roos. Enkele jaren geleden heb ik daar een keer een tweede plaats veroverd met het gedicht ‘Monumentaal’, een keer de publieksprijs gekregen met het gedicht ‘Overlaat’ en in 2020 is mijn gedicht ‘Sneeuwman’ de winnaar geworden.

Overigens ben ik bij de Thuring gedichtenwedstrijd in 2015 tot de laatste 100 doorgedrongen van de ruim 10.000 inzendingen. Mijn gedicht ‘Nageboorte’ is opgenomen in de bundel die toen is uitgegeven.

Mijn plezier, en mijn lot, is dat ik muziek en poëzie beide heel leuk vind. De laatste jaren besteed ik veel meer tijd aan muziek. Ik componeer muziek voor en treed op in muziektheatervoorstellingen en ik componeer voor en speel in een ensemble met een aantal geweldige musici. Juist dat samen spelen vind ik heel leuk! Dan is het worsteling met de taal een eenzaam gevecht, dat je alleen maar in je eentje kunt aangaan.

Ik schrijf het liefst ‘vrije poëzie’, niet de gedichten die aan strenge vormvoorschriften onderhevig zijn. In een vrij gedicht spelen de opgeroepen beelden een grotere rol. De woorden die ik gebruik, hebben onderaardse gangenstelsels die ze op een bijzondere manier met elkaar verbinden. Dat spel vind ik mooi.

De tweede prijs ging naar Jan Smulders uit Oost-Maarland voor Niet meer hier.

Mijn poëzie:
Woorden een zin geven.
Verbeeldende kunst dus eigenlijk.

Ik wil een naam geven –en dus een plek- aan wat zich in en om me aandient, en mij bang, boos, blij of bedroefd maakt.
Maar het is natuurlijk ook ambacht: Het ‘schrijven is schrappen’ van Bomans; en het weghalen van al het overbodige en bevrijden van wat al lang aan de andere kant van taal lag, in Michelangelo’s termen. Vangen in taal en opschrijven wat er al was, maar alleen op woorden wachtte.

Poëzie en beeldende kunst:

Soms schrijf ik bij werken van beeldende kunst. Bij een tekening, een aquarel, edelsmeedwerk, fotowerk of zelfs muziek. Het is inspirerend enerzijds, maar ook over en weer verdiepend. Het gaat nooit om een ’vertaling’ maar om het weergeven van een mógelijke beleving en interpretatie.

Klankbord en springplank via een andere discipline.

Minder vaak wordt er omgekeerd gewerkt en worden naar mijn teksten andere werkstukken gemaakt.

Haiku:

Peuteren in en aan de stilte.

De uitdaging die ligt in de beperking (3 regels, 5-7-5 lettergrepen) en de intimiteit die het vergt.

Weer klein leren zijn in mijn kijken en denken.

Leven:

1954; Bernardinuscollege Heerlen; Nederlands recht Tilburg; onderwijs; Fluweelengrot; met Marlies*: Mira en Micha; katten, reiger, wouw, regenboogforel; zee; mergel; megalithen; Ardennen; Mitchell 314 werpmolen; Chopin; piano; fotograferen; tuin; stilte

de derde prijs naar Josiline Bakx-v.d. Vorst uit Enschede met bevrijd.

Joseline Bakx-van der Vorst is op 14 oktober 1946 geboren in een Brabants dorp. Het eerste feit vindt ze minder aannemelijk dan het tweede. Ze voelt haar leeftijd nauwelijks!

De opleidingen die ze in de loop van de tijd volgde, brachten haar tot het beroep van pedagoog.

Ze heeft een brede, plezierige en intensieve werkervaring opgedaan met kinderen en jongeren die op een of andere wijze in de verdrukking kwamen.

Er kwam tijd, rust en ruimte voor de poëzie. Eindelijk! De poëzie en zij leven vlakbij elkaar. Het is een liefde die haar doet schrijven, lezen, schrappen, schrijven, lezen, schrappen en weer schrijven. Het is een solitair gebeuren. Als een lezer een gedicht waardeert, brengt haar dat enigszins uit balans. Maar ze ervaart de reacties, zowel positief als negatief, als een verrijkende stimulans! Haar motto luidt: ik schrijf, ik kan niet anders!

Genomineerd voor publicatie in de bundel de Raadselige Roos 2019 werden:
Bevrijd van Luuk den Hartog uit Eindhoven;
Tegemoet van Karin van Driel uit Venray;
STRUIKELVERS van Stan Mooij uit Son en Breugel;
Uitvaartbeurs van Mientje Wever uit Boxmeer en tenslotte
Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn van Harrie Sniekers uit Thorn.

De eerste prijs door de vakjury proza werd toegekend aan Rieks Veenker uit Middelburg voor het proza-verhaal Domanja;

Bijna vijfendertig jaar ben ik docent muziek/kunstgeschiedenis geweest aan een middelbare school voor havo/vwo in Middelburg. Naast mijn docentschap heb ik tweejaarlijks de muziek geschreven én uitgevoerd voor musicals die samen met leerlingen zijn opgevoerd in de schouwburg van Middelburg.  In mijn geboortestad Groningen heb ik zowel de middelbare school als het conservatorium (schoolmuziek) doorlopen. Daarnaast heb ik tijdens mijn docentschap de opleiding Compositie Lichte Muziek gevolgd aan het Rotterdams Conservatorium. Met heel veel plezier moet ik zeggen.  Vanwege mijn Groningse wortels wil ik, inmiddels helemaal ingeburgerd in Zeeland, mezelf nog wel eens typeren als de Stadjer in Zeeland.

Mede door het contact met uitgeverij Thieme-Meulenhoff, waar ik twaalf jaar als co-auteur heb  meegewerkt aan de CKV-methodes Palet, Palet Mono en Palet CKV2 voor de havo- en vwo-bovenbouw, is mijn liefde voor het schrijven in me ontwaakt. Sindsdien schrijf ik (korte) verhalen en doe ik regelmatig mee aan schrijfwedstrijden. Waaronder dit jaar voor de achtste keer de Raadselige Roos. Daarvan is mijn inzending zeven keer in de bundel terecht gekomen. Een wapenfeit om trots op te zijn. Omdat het kind in mij nooit is verdwenen, heb ik een grote liefde voor het kinderverhaal.

Enkele andere wapenfeiten:

–  2010: ‘Sterre’, een kinderboek over de familie Huygens uit de serie Historische Helden uitgegeven door uitgeverij SWP.
–  2011: winnaar van de reisverhalenwedstrijd ‘Op reis met Mona Lisa door het Stadsmuseum en de bibliotheek van             Zoetermeer’.
–  2016 en 2018: ‘De Tuinen van Ginder’, deel I en II, uitgegeven bij uitgeverij Palmslag.
–  2017: 21 ‘Beestige Morabels’, een bundel fabels voor volwassenen. Tevens uitgegeven bij Palmslag. Het verhaal ‘Domanja!’, waarmee ik in 2020 de Raadselige Roos voor proza heb gewonnen, is opnieuw een Beestige Morabel.
–  2018: deelname aan de schrijfwedstrijd ‘Vieze Liedjes’, georganiseerd door  Museum Speelklok in Utrecht. Mijn verhaal ‘De lintworm ‘(ook een Beestige Morabel) is verschenen in de bijbehorende verhalenbundel.
–  2019: oprichting van mijn eigen uitgeverij ‘Oogappel kinderboeken’ met als doel mijn eigen verhalen voor kinderen uit te geven.
–   2019: ‘Sprookjesvogel’, een voorleesboek voor de benedenbouw van de basisschool en is het eerste boek in de reeks ‘Verhalen uit Verwonderrijk’.
–   2020 (maart): ‘Wis, wis Sluiervis’, het tweede boek uit bovengenoemde reeks ‘verhalen uit Verwonderrijk’.

De tweede prijs ging aan Ellis Wiendels uit Middelaar met Het ‘kantoor’

‘Dat verhalen schrijven moet blijven’

In 2000 zei Paul Reiniers, mijn collega bij De Limburger: “Ellis, doe toch een keer mee aan de Raadselige Roos!” Hij was al jaren nauw betrokken bij de organisatie daarvan. Ik twijfelde: het leek me leuk om een keer in wedstrijdverband een verhaal te schrijven, maar wat nou als ik er niks van bakte? Maar ik moest ook denken aan de woorden, die meester Sjaak van de zesde klas schreef bij mijn afscheid van de lagere school: ‘Beste Ellis, misschien zie ik jou nog wellis. Dat verhalen schrijven moet blijven.’ Dus ik deed mee aan de Raadselige Roos en behaalde de tweede prijs bij het proza. Een jaar later won ik geen prijs, maar werd mijn verhaal wel gepubliceerd. In 2002 werd ik eerste. Misschien had ik er meer mee moeten doen. Maar het waren drukke jaren als freelance journalist en moeder van vier opgroeiende jongens. Af en toe deed ik mee aan de Raadselige Roos, want het was een mooie stok achter de deur om toch met fictie bezig te zijn. En ik hield mezelf voor: wie weet wat de toekomst brengt. Dat denk ik nog steeds, nu ik weer als eindredacteur bij De Limburger in Sittard werk en andermans verhalen op de schop neem…

Pinkeltje

Toen ik kon lezen, kreeg ik voor mijn verjaardag een boek over Pinkeltje, het kaboutertje van Dick Laan. Daarna heb ik altijd gelezen. Hielke en Sietse Klinkhamer met hun Kameleon, sprookjes, Kruimeltje, Paddeltje, Suske en Wiske, Paul Biegel, Arendsoog en Pim Pandoer en De Libelle. Daarna de boekenkast van mijn ouders, met onder andere Toon Kortooms, Walter Breedveld, A. den Doolaard en ’s Werelds beste korte verhalen Deel 1 en 2 van Reader’s Digest. Vooral aan die laatste twee boeken was ik gehecht en ik ben heel blij dat ik ze nu van mijn ouders heb gekregen.

Deprimerend

Vervolgens ‘vrat’ ik alles wat mij onder ogen kwam en dat doe ik nog steeds, met uitzondering van (auto)biografieën en Nederlandse literatuur. De boeken van Nederlandse schrijvers deprimeren me bijna altijd, vandaar. Maar Tolkien, Edgar Allan Poe, John Irving, Isaac Asimov, Elizabeth Gilbert, Daphne du Maurier, Mark Twain, Oriana Fallaci, Dan Brown, Graham Greene, Paulo Coelho en de zusjes Brontë koester ik. Ik lees graag boeken over spiritualiteit, zelfhulpboeken en, na een drukke periode, de boekjes van de Bouquetreeks (tegenwoordig bijna alleen nog Nora Roberts).

Kernachtig

Ernest Hemingway is mijn voorbeeld als het gaat om helder en duidelijk te schrijven, met korte zinnen. Dat zal ook te maken hebben met mijn werk als eindredacteur: kernachtig en ‘to the point’ schrijven binnen een beperkte ruimte. ’s Nachts, als ik wakker lig, ga ik nadenken over een verhaal. Dan ga ik personages en hun omgeving ‘zien’. En als ik dan denk: ja, dit is een goed idee, dan val ik in slaap. Nadeel is wel dat ik een deadline nodig heb om een verhaal vloeiend te kunnen schrijven. Ik wacht tot het allerlaatste moment en rammel dan gehaast op mijn toetsenbord. Met als gevolg dat er nog wel een typefout kan blijven staan of dat ik vergeet een titel te bedenken… (zoals bij mijn laatste verhaal). Maar ja, als ik een echte schrijver was, zou er altijd nog een eindredacteur zijn die daar naar kijkt 😉

de derde prijs aan Monique Cunnen uit Neerkant met De Wensput.

Al vanaf de basisschool lees ik graag. Uit de bibliotheek leende ik het maximum aantal boeken en ook hoefde ik nooit lang na te denken wat ik voor mijn verjaardag zou vragen. Dik Trom, de Kameleon. Hun avonturen waren ook mijn avonturen. In die tijd schreef ik een paar schriften vol met verhalen. Het merkwaardige is dat ik na de basisschool weinig verhalen meer heb geschreven. Een enkele poging strandde. Een oproep in het Eindhovens Dagblad voor een kort zomerverhaal, zette me in 2011 opnieuw aan het schrijven. Ik stuurde het in en mijn verhaal werd gepubliceerd. Met die zeer korte verhalen (om in de traditie van A.L. Snijders te blijven) ging ik verder. Het werd een uitdaging om met zo min mogelijk woorden, veel te vertellen. De oproep van Literair Café Venray voor deelname aan een poëzie- en prozawedstrijd, betekende een stimulans om dit keer mijn verhaal iets langer te maken. Tot mijn verrassing koos de jury mijn verhaal in 2012 uit voor publicatie. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Mijn verhaal werd gelezen door de penningmeester van Letterspinsels, een collectief van schrijvers dat elkaar stimuleert met kennis en feedback. Mijn lidmaatschap van Letterspinsels werd in 2012 een feit. Inmiddels zijn enkele van mijn verhalen geplaatst in verschillende verhalenbundels en heb ik een aantal prijzen gewonnen. Door naar buiten te treden met mijn verhalen, hoor ik wat het effect is op lezers en hoe verschillend interpretaties kunnen zijn. Dat geeft een spannende extra dimensie aan schrijven. Reacties leiden soms tot bijzondere ontmoetingen en zijn vaak een volgende stap in mijn schrijfproces. Schrijven is voor mij het zoeken naar dat ene woord. Een gedachte in taal weten te vangen. En vooral een sfeer creëren, waardoor ik vergeet dat ik gewoon achter mijn computer zit. Maar ook twijfelen, schrappen en opnieuw beginnen. Dat alles maakt schrijven tot een magische verslaving.

De verhalen die ook in de bundel gepubliceerd worden, zijn:
Bevrijd van Lieven Vandekerckhove uit Heverlee (B);
Ontketend van Ton Adriaens uit Weert;
Zomertijd van Max Rippe uit Meijel;
Het blauwe vierkant van Hub Kockelkorn uit Amersfoort en
Dies Irae van Gitta van Reeth uit Averbode (B).

De publieksjury poëzie koos uit de ingezonden gedichten het winnende gedicht voor de Rooje Roos publieksprijs. Dit werd Voorbij … van Geert van den Munckhof uit Horst.

Ik zoek blauw tussen al het grijs.

Pak kansen als rood-groen kleurenblinde.

Kleur graag m’n eigen beeld.

Hoeft niet tussen de lijntjes.

Gebruik taal, beeld en geluid

om tijd te beschrijven

tussen toen, nu en later.

Doe dat hier, op dit blog.

Welkom! Fijn dat je meeleest.

 

TREFWOORDEN

afscheid argumenten balans begrip bezinning Café de Verbeelding carnaval condoleance corona crowdfunding discussie Egbert Derix emotie facebook Familie Funfactor Funpop gedachte gedicht genieten gevoel hardlopen heden Herdenking herinnering herinneringen herkenning hof te Berkel hoop horst aan de maas hospice Doevenbos indrukken in memoriam keuze keuzes Kwartaalcafé Laevemaekers lente Leven liefde machteloos Mees memoriam meningen moeder muziek ontdekken petitie Pip rouw samen stilte synchroniciteit Tante Nel tegenstellingen tijd tijd heelt alle woorden toekomst top 2000 troost Trudy trump twijfel vakantie verandering verhalen verjaardag verleden vertrouwen vrijheid werk wijsheid zelf doen zon zwart wit

Genomineerd voor publicatie in de bundel de Raadselige Roos 2019 werden:
Gevecht van Melis van den Hoek uit Goes;
Bronnen in overvloed van Riky Schut-Hakvoort uit Venray;
De zomer van 2018 van Leo Janissen uit Stramproy;
Terugkeer van Jan van de Ven uit Uden en
Bevrijd van leven van Ita Ganzevles uit Eijsden.

De organisatie van de Raadselige Roos heeft besloten om dit jaar ook een aanmoedigingsprijs in het leven te roepen en uit te reiken. Deze prijs, de ‘Rozeknop’, werd afgelopen zondag uitgereikt aan Isa Cuppen, 16 jaar uit Horst voor haar gedicht Veehouderij.

Momenteel ben ik zestien jaar, wat betekent dat ik nog in het begin van mijn leven sta, dus is mijn ‘dichtcarrière’ nog niet heel lang.

Ik begon met dichten toen ik elf jaar was, gewoon spontaan, onwetend wat het mij zou brengen.

Toen schreef ik vooral in de ik-vorm, over mijn gevoel. De gedichten waren kort en de woordenschat was niet heel bruisend, maar ik vorderde gestaag. Een aantal jaren probeerde ik zo wat aan en dat vond ik leuk. Ik werd natuurlijk ouder dus ging ik ook meer dingen meemaken in mijn leven. Zo schakelde ik over van de ik-persoon naar een alwetende verteller en andere perspectieven.  Bovendien vond ik de ik-vorm iets te persoonlijk.

Mijn gedichten werden steeds beter, nog steeds niet geweldig natuurlijk, maar naar mijn mening goed genoeg om ze te bundelen. Dus heb ik een boek geschreven en die aan familieleden en vriendinnen verkocht. Ik was toen 14 jaar. Als ik er nu op terug kijk, een beetje schaamtelijk maar ik mag ook trots zijn op mezelf.

De echte ‘switch’ en verbetering van mijn gedichten kwam echter toen ik begon met het werken met oudere mensen. Sommige dementerend, andere niet. Er waren en zijn gebeurtenissen, mooie en emotionele, die ik heel graag op papier wilde zetten. Ik ging wat meer nadenken over welke emotie ik wilde overbrengen en details die ik wilde verwerken.

Zo is ook het gedicht ‘Haar moeder’ ontstaan als het ware.

De wedstrijd is ook aangemeld bij: http://www.schrijvenonline.org/

De wedstrijd is ook aangemeld bij: http://www.schrijvenonline.org/

De Raadselige Roos, de expositie

De gedichten en verhalen van de winnaars en genomineerden, die in de bundel De Raadselige Roos 2019 zijn gepubliceerd, worden ook dit jaar weer van 19 januari 2020 tot zondag 1 maart samen met de daarbij behorende beeldende werken, die gemaakt werden door cursisten van Marlies van Zeben en zelfstandig werkende beeldende amateur- kunstenaars, in het Venrays Museum geëxposeerd. Dit onder de titel De Raadselige Roos, de expositie.

Twee voorleesmiddagen de Raadselige Roos in het Venrays Museum 

De gedichten en verhalen van alle prijswinnaars en genomineerden van de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos 2019, van literair Café Venray, die in de bundel De Raadselige Roos 2019 zijn gepubliceerd worden ook samen met een passend beeldend kunstwerk, die gemaakt werden door cursisten van Marlies van Zeben en zelfstandig werkende beeldende amateur- kunstenaars, in het Venrays Museum geëxposeerd. Dit onder de titel De Raadselige Roos, de expositie.

Vanwege de grote bereidheid van de kant van de dichters en de prozaschrijvers om hun gedicht of verhaal zelf voor te komen lezen, zijn er dit jaar twee voorleesmiddagen. Deze zijn op zondagmiddag 2 februari en zondagmiddag 9 februari van 14.00 tot 16.00 uur en beide keren in het auditorium van het Venrays Museum. Na het voorlezen van het gedicht of verhaal heeft het publiek de gelegenheid om hierover met de dichter of schrijver in gesprek gaan.

Marian Fassotte van de Borggraaf en Wil Hoeijmakers, Ton van Gestel en Jan Thijssen van het Literair Café Venray en de Raadselige Roos, en zeker ook de dichters en prozaschrijvers van de Raadselige Roos, heten u van harte welkom en hopen, dat ook dit jaar weer veel literatuurliefhebbers naar het Venrays Museum zullen komen. Niet onbelangrijk, de entree van de tentoonstelling, de ‘Raadselige Roos, de Expositie’ en de beide voorleesmiddagen zijn helemaal gratis.

Tijdens deze voorleesmiddagen zijn in het Venrays museum de beeldende werken te bezichtigen en is ook de bundel De Raadselige Roos 2019 voor 10 euro te koop.

De Raadselige Roos, de Expositie past door haar thema ‘bevrijd’ heel goed in de lopende grote en bijzondere tentoonstelling in het Venray Museum, met de titel ’75 Jaar bevrijd’. Lees hieronder bij  verder wat het Venrays Museum hierover zegt:

75 jaar bevrijd; de grote tentoonstelling in het Venrays Museum 

Van zondag 19 januari tot zondag 1 maart 2020 is ‘kijken’ verbonden met ‘lezen’ in het Venrays Museum. ‘Bevrijd’ is het thema van de Raadselige Roos, de schrijfwedstrijd, die het Literair Café Venray elk jaar uitschrijft. Dichters en schrijvers zetten hun beste beentje voor. In de schouwburg worden de prijzen uitgereikt. Beeldende kunstenaars hebben getekend, geschilderd en ruimtelijk gecreëerd over hetzelfde thema ‘bevrijd’.
‘75 Jaar bevrijd’ is nog steeds het thema van de grote tentoonstelling in het Venrays Museum.  Foto’s, een maquette van vooroorlogs Venray, bidprentjes van omgekomen jongens, formulieren  van een luchtwachter zijn de stille getuigen van die oorlog. Vier mensen, die de oorlog mee hebben gemaakt zijn te horen en te zien op een scherm met hun levende verhaal.
Voor de bezoeker is het de moeite waard om de beleving van bevrijding uit twee tijdperken met elkaar te vergelijken. Veertien gedichten en acht verhalen laten u horen hoe de mens van 2020 bevrijding beleeft. Vierentwintig kunstwerken roepen beelden op uit deze tijd.

Maria Ebberink Henckens schrijft in haar dagboek op donderdag 8 maart 1944

‘Nu mag ik in Venray vrijelijk de straat op. Ik loop eens langs de puinhopen van de Grote Kerk……Wij krijgen veel bezoek die dag…… Iemand vertelt dat ouders, van wie de kinderen in de schuilkelders geboren zijn, zich alsnog kunnen melden om hun kinderen aan te geven, als zij dat nog niet gedaan hebben.’ (Bijna Vrede, p.198) Kom kijken en vergelijken!

Jan Thijssen en Piet Bögels

AMBASSADEUR

Hans Liebregts, voorzitter van het Letterkundig Centrum Limburg, is sinds enkele jaren ambassadeur van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos. Als zodanig ondersteunt hij de organisatie met raad en daad.

De vakjury Proza:

 • Maja van Dongen
 • Marije Freriks
 • Catherine Pernot
 • Beppie Velthuizen-Dewaide
 • Stan Verhaag

 

 

 

De Publieksjury:

 • Liesbeth van Berlo
 • Leonie Cals
 • Carla Clevers
 • Ton Ederveen
 • Clara Geurts
 • Liduïne Geurts
 • Hein van Gerwen
 • Anne Sophie Hoedemaekers
 • Elly Jacobs
 • Mieke Janssen
 • Ine Joosten
 • Jeanny van Lieshout
 • Maarten Streefkerk
 • Yvonne Verstraelen

 

De Vakjury Poëzie:

 • Hay Freriks
 • Valentine Kalwij-Cobben
 • Hilde Kuitert
 • Alphons van Nispen tot Pannerden
 • Margreet Spoelstra

 

De winnaars van voorgaande jaren
Download hier een overzicht van de prijswinnaars van de voorgaande jaren.

 

Verkooppunt bundel Raadselige Roos
De bundel Raadselige Roos 2019 is voor € 10,00 te koop bij

Roojboek, Schoolstraat 36-38, 5801 BP Venray
De bundels Raadselige Roos kunnen in de bibliotheek van Venray geleend worden

Bundels van eerdere jaargangen zijn tegen gereduceerde prijs te koop via raadseligeroos@literaircafevenray.nl.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!