Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! December 2016

Elke laatste donderdag van de maand leest u in Peel en Maas de rubriek Uitgelezen?! Ik heb u de afgelopen vier jaar in mijn columns geïnformeerd over allerlei zaken op het gebied literatuur. Dit is mijn laatste column. Begin oktober heb ik feestelijk afscheid genomen van het bestuur van het Literair Café waar ik bijna 20 jaar lid van was. De laatste vier jaar verzorgde ik de PR, een taak die op mijn lijf was geschreven als oud-journalist. Deze bestuursfunctie is succesvol overgenomen door mijn opvolger Marivi Claessens. De rubriek Uitgelezen?! wordt met ingang van het nieuwe jaar ingevuld door Emmy Rongen, docent Nederlands, Raayland College in Venray.

Korte historie rubriek. Toen het Literair Café 24 jaar geleden werd opgericht door wijlen Harry Theunissen verscheen er maandelijks een rubriek in Peel en Maas met als titel: ‘Doe Mee met het Literair Café’. Deze rubriek werd jarenlang verzorgd door de toenmalig voorzitter Paul van Doesum. Na diens vertrek in mei 2011 nam Tom Voermans, docent Nederlands, de rubriek van hem over. Toen Tom Voermans zijn voorzitterschap van het Literair Café neerlegde, was het vanzelfsprekend dat ik, bestuurslid met de functie PR, de rubriek zou gaan verzorgen. Maar aan alles zit een begin en een eind. Ik dank iedereen voor de leuke reacties op de rubriek die ik in de loop van de jaren mocht ontvangen. Ik heb het met liefde en plezier gedaan. Vol vertrouwen geef ik mijn pen door. Met hartelijke groet en beste wensen, Charles van den Berg

Ik ben Emmy Rongen en ik ben geboren met een voorliefde voor literatuur. Vaak droom ik over wonen in een huis gevuld door boeken, boeken en nog eens boeken. Lees ik niet, dan verlies ik regelmatig mijn gedachten in andere denkwerelden en ongeschreven flarden van verhalen en gedichten. Met trots neem ik de pen van Charles over.

Tot slot. Op zondag 22 januari 2017 reikt burgemeester Hans Gilissen de prijzen uit van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos 2016. De  feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat en begint om 11.30 uur. Voor meer informatie ga naar: www.literaircafevenray.nl Volg ons ook op Facebook.com | Literair Café Venray.