Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! Januari 2016

‘Het vak Nederlands moet op de schop’. Dat staat in een manifest dat is opgesteld aan de hand van de mening van honderden docenten Nederlands en vakwetenschappers van acht universiteiten. ‘Kus het vak Nederlands wakker’, kopte NRC. Next vrijdag 22 januari jl., de dag waarop het manifest in Groningen werd gepresenteerd. Wat is er aan de hand?

‘Veel docenten Nederlands geven heel bevlogen en inspirerend les’, benadrukken de opstellers van het manifest, ‘maar toch is niemand echt helemaal tevreden over het vak.’ Met als gevolg dat inmiddels één op de zeven 15-jarigen functioneel analfabeet is, volgens Rik Smits, taalkundige, schrijver en journalist in NRC. Next. ‘En een groot deel van de rest, zo schrijft Smits vervolgens, ‘kan gebrekkig spellen, stellen en een verhaal vertellen. ‘Wat heb ik aan goed leren spellen?, hoort u de 15-jarige al tegensputteren, ‘daar hebben we tegenwoordig toch spellingscontrole voor? Allemaal onzin. En wat heb je nu aan lezen van literatuur en het leren schrijven van een verhaal? Dat vinden de meesten in onze klas helemaal niet cool.’

Nogmaals, alle bevlogen en hardwerkende leraren Nederlands ten spijt, leerlingen in het voortgezet onderwijs vinden het vak Nederlands zelfs zo ongeveer het allersaaiste vak van allemaal. Hoe komt dat?

Omdat volgens de opstellers van het manifest al 25 jaar niets aan het les- en examenpakket Nederlands is veranderd. De doorbraak van het internet en de introductie van mobieltjes zijn niet of nauwelijks op school doorgedrongen evenals nieuwe wetenschappelijke inzichten van de laatste tientallen jaren, beweert Rik Smits. Het vak Nederlands mist te weinig inhoud, is absoluut niet uitdagend genoeg om de huidige scholieren bij de les te houden. De lessen Nederlands sluiten, volgens de docenten en vakwetenschappers, onvoldoende aan bij de maatschappelijke eisen van deze tijd voor taalvaardigheid en geletterdheid. Het is niet meer van deze tijd. ‘Dat kan en moet anders’, is de algemeen opvatting.

‘Te hopen valt’, aldus Smits, ‘dat voor zowel alle leerlingen als docenten het vak Nederlands zinvoller, interessanter en bevredigender kan worden gemaakt.’ Een enorme uitdaging, uitgerekend in het Jaar van het Boek.

De eerst volgende activiteit van het Literair Café Venray vindt plaats op zondag 13 maart 2016. Te gast is niemand minder dan de bekende schrijfster Renate Dorrestein. Haar voordracht op de eerste zondag van de Boekenweek begint om half 12 in het Theehuis, Odapark, Venray. U bent van harte welkom.

Als u donateur wilt worden van Literair Café Venray dan kan dat. Ga naar: www.literaircafevenray.nl . Volg ons op Facebook.com | Literair Cafe Venray.