Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! Juli 2015

Onderweg. Dat is het nieuwe thema schrijfwedstrijd Raadselige Roos. ‘Wat een heerlijk thema’, klinkt het uit de mond van een potentieel deelnemer, ‘hiermee kan ik wel uit de voeten.’ Maar lang niet iedereen gelukkig met het feit dat alle inzendingen zowel proza en poëzie moeten voldoen aan het thema. Zij willen ‘vrij werk’ kunnen insturen. Maar de organisatie van de Raadselige Roos houdt strikt vast aan de verplichting dat alle inzendingen moeten voldoen aan het thema. en nieuw werk in te sturen.

Elk jaar is het verrassend om te zien dat zo’n kleine honderd schrijfliefhebbers hun verhalen en gedichten insturen. Het wedstrijdreglement is onverbiddelijk. De gedichten en verhalen moeten in het Nederlands geschreven zijn. De Raadselige Roos is geen dialectwedstrijd. En het ingezonden verhaal of gedicht mag niet eerder ergens gepubliceerd zijn. De spelregels staan uitgebreid te lezen op de webpagina van de Raadselige Roos. www.literaircafevenray.nl,

t eerder gepubliceerd zijn en moet geschreven zijn in het Nederlands. Iedereen boven de 18 jaar en woonachtig is in of afkomstig is uit Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Zeeland en Nederlandstalig België kan meedoen.

De inzendingen kunnen worden gestuurd naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl onder vermelding van de naam van de inzender en zijn of haar woonplaats.

Meedoen

Schrijft u al langer? Droomt u er van uw gedicht of verhaal in druk te zien verschijnen? Als u talent hebt om een gedicht of verhaal te schrijven, biedt Literair Café Venray u een uitgelezen kans uw schrijftalent te toetsen. Stuur vóór donderdag 1 oktober 2015 een gedicht in van 50 tot 150 woorden of een verhaal dat uit 500 tot 1500 woorden bestaat. Dan maakt u kans op een publicatie in een geheel vernieuwde uitgave van de bundel Raadselige Roos 2015.

Jury’s

Drie jury’s kiezen uit de ingezonden verhalen en gedichten drie winnaars. De vakjury Poëzie kiest de drie beste gedichten, de vakjury Proza stelt de drie beste verhalen vast en de  Publieksjury kiest een gedicht uit voor de zogeheten BIJ-prijs. De prijzen bestaan uit een oorkonde met een juryrapport, een boekenbon, een bos rozen en de publicatie in de nieuw uit te geven bundel. De bundel wordt net als in voorgaande jaren verluchtigd met schilderijen en tekeningen van deelnemers en docent verbonden aan de afdeling Beelden van het Kunstencentrum Jerusalem in Venray.

 

Ambassadeur

Sinds enkele jaren is Hans Liebregts, voorzitter van het Letterkundig Centrum Limburg, ambassadeur van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos. In die functie steunt hij de organisatie met raad en daad.

Prijsuitreiking

Op zondag 24 januari 2016 is de officiële prijsuitreiking van de Raadselige Roos 2015. De burgemeester van Venray reikt de prijzen uit.

De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw plaats in het Dans- en Partycentrum Anno ’54 aan de Raadhuisstraat. Burgemeester Hans Gilissen maakt de namen van de winnaars bekend tijdens de bijeenkomst op zondag 24 januari 2016.

 Voor meer informatie over het Literair Café Venray en de schrijvers die in het nieuwe seizoen 2015 – 2016 Venray zullen bezoeken, kunt u terecht op: www.literaircafevenray.nl