Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! juli 2021

Introvert

In maart 2012 heeft de Amerikaanse Susan Cain een z.g. Ted Talk gehouden over ‘The power of introverts’. Op YouTube staat haar voordracht, die meer dan 12 miljoen keer is gezien. Zij heeft er ook een boek over geschreven dat vertaald is onder de titel: ‘Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen’. Eén van de krachten van introverte personen is dat zij veelal in staat zijn goed naar anderen te luisteren. Met haar Ted Talk en haar boek heeft Susan Cain als het ware de emancipatie van de introverte persoon in gang gezet. In ons land heeft de introverte Marloes Bouwmeester van haar introversie haar beroep gemaakt en noemt zich de eerste Nederlandse expert op het gebied van introversie (zie website ‘de succesvolle introvert’).

Hoe zit het in de poëzie met introversie? In haar gedicht ‘Heb mij lief, gelijk ik ben’ schrijft Jacqueline van der Waals:

“Heb mij lief, gelijk ik ben

En stel aan mij geen eischen.  Zie, ik kan

Niet onderhoudend praten, niet gevat

Of geestig zijn, en niet vertrouwelijk

Vertellen van mij zelf of van mijn ziel….

……..

Of ‘k laat de stilte ruisen om ons heen,

  • Die ruist zo prettig, als de mensen zwijgen”.

Uit : Nieuwe verzen (1909).

Het gedicht ‘Steen’ van M. Vasalis verwoordt schrijnend hoe een mens gevangen kan zitten in verdriet van binnen, dat geen uitweg kan vinden.

Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,

zodat ik roerloos word als steen.

Mijn hele wezen wordt materie,

een ondoordringbaar star mysterie,

O sla de rots, opdat ik ween.

Uit: Vergezichten en gezichten (1954).

Introverte personen uiten zich menigmaal beter in geschrift, zowel in gedichten als in verhalen, dan in gesproken woord. Zij denken eerst even na voordat ze iets zeggen. Men zal hen moeilijk kunnen betrappen op het uitflappen van een ongezouten mening. Introverte personen kunnen worden getypeerd in het bekende spreekwoord “Stille wateren hebben diepe gronden”. Daarover gaat het onderstaande gedicht.

diepe gronden

gezellig kletsen is niet mijn ding

luisteren ligt meer in mijn aard

en ik voel mij beter als ik zing

als pelgrim op de Camino

ontmoeting met een lotgenoot

op weg naar Santiago

daar zal ik vertellen

wat leeft in mijn diepe gronden

en waarmee ik ben begaan

tot in het diepst van mijn ziel

waar de liefde woont

en de pijn van oude wonden

dan vinden wij elkaar

opdat wij in eenzaamheid

en onmacht zijn verbonden

André Leijssen,
Bestuurslid van Stichting Literair Café Venray.