Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! Juni 2017

Altijd maar in het gareel lopen en voldoen aan de verwachtingen die anderen van je hebben kan wel eens vermoeiend of frustrerend worden. Dingen blijven doen zoals ze altijd gedaan worden werpt ook niet altijd zijn vruchten af en daarnaast werkt zoiets natuurlijk weinig inspirerend en motiverend. Behoefte aan eigen betekenisgeving, behoefte aan vrijheid van gedachtegoed en behoefte aan de ontwikkeling van eigenheid – daar moet je soms de teugels voor laten vieren.

In de literatuur zijn er veel voorbeelden te vinden van schrijvers en personages die op hun eigen manier de teugels laten vieren. Herman Koch die in zijn boeken Het diner, Zomerhuis met zwembad en Geachte heer M. hoofdpersonen de ruimte geeft om precies de dingen te doen die buiten de gevestigde kaders vallen. Yves Petry die in De maagd Marino inkijk geeft in de manipulatieve gedachteprocessen van een volwassen man die een meer dan gezonde interesse heeft in kannibalisme. Of deze acties en gedachtegangen nog moreel verantwoord zijn is discutabel, maar ze leveren in ieder geval interessant en spannend leesvoer op.

Gelukkig betekent het voeren van een wat milder beleid niet altijd dat je rijp bent voor een opname in een geestelijke gezondheidsinstelling. Soms ontsnapt een personage aan een beknellende omgeving zoals in Het hout van Jeroen Brouwers en een andere keer komt een personage uit bij zijn ware aard zoals politiecommissaris Pontus Beg in Dit zijn de namen van Tommy Wieringa. Wanneer deze personages aankomen op hun eigen plek van bestemming is de rust en voldaanheid bijna voelbaar door de pagina’s heen.

U ziet dat een spreekwoord van slechts vier woorden op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Het mooie aan taal is dat ieder zijn of haar eigen betekenis kan geven aan de uiting ervan. Een manier om dat te doen kan zijn door middel van het schrijven van een gedicht of verhaal over het thema de teugels laten vieren, waarmee u mee kunt doen met de schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray. U kunt meedoen door uw gedicht of verhaal in te sturen voor zondag 1 oktober 2017. Voor verdere informatie en spelregels kunt u kijken op www.literaircafevenray.nl.