Word nu seizoenpashouder
van Literair Café Venray!
Klik hier

Uitgelezen?! Maart 2017

Het bruist in letterenland. In de aanloop naar de Boekenweek is het de literatuur die volop in de schijnwerpers staat. Van Jaap Robben die te gast was bij Adriaan van Dis tot Jordi Lammers die zich uitlaat over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke boekenweekgeschenkschrijvers – literatuur leeft.

In de aanloop naar de Boekenweek presenteert Adriaan van Dis ‘Heimwee: Hier is.. Adriaan van Dis’. Eén van de gasten van Van Dis is schrijver en dichter Jaap Robben, die vertelt over een belangrijk thema uit zijn debuutroman Birk: uiteindelijk redt de mens zichzelf wanneer het echt niet anders kan. Birk is een bijzonder boek dat de moeite van het lezen absoluut waard is. Het is een werk dat door jong en oud gelezen kan worden, aangezien Robben zelf ook aangeeft dat hij voor mensen schrijft en niet zozeer voor ‘de jeugd’ of ‘de volwassenen’. Op donderdag 11 mei is deze intrigerende schrijver te gast in het theehuis van het Odapark. Voor jong en oud geldt: wees welkom.

Het thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Verboden vruchten’ – een thema waarbij juist vrouwen meer aandacht zouden moeten krijgen volgens Jordi Lammers. Jordi won in 2016 de Limburgse voorronde van de schrijfwedstrijd Write Now! Venlo en studeert Nederlandse taal en cultuur in Nijmegen. In zijn opiniestuk voor de Volkskrant betoogt Jordi dat ook vrouwen kunnen schrijven over de spannende kanten van het leven en dat veel schrijfsters al een aantoonbaar steentje hebben bijgedragen aan de literatuur. Toch lijkt het erop dat we nog even geduld moeten hebben voor een Boekenweekgeschenk dat geschreven is door een vrouw, want ook dit jaar schreef een man de welbekende gift in de vorm van een novelle.

In Venray is er volop aandacht voor vrouwen die de wereld vangen op papier. Op zondag 19 maart heb ik geamuseerd zitten luisteren naar Annelies Verbeke, die te gast was in het Odapark in Venray. Diezelfde ochtend hoorde ik ook over een extra bijeenkomst met schrijfster Marcia Luyten, georganiseerd door het Literair Café Venray en de Adelbertvereniging. Op donderdagavond 20 april 2017, met aanvangstijd 20.00 uur in Anno’54, vertelt Luyten over haar boek Het geluk van Limburg.

Bent u nieuwsgierig geworden naar bovenstaande boeken, of wilt u zich alvast inlezen voor een van de of beide bijeenkomsten? Ga dan nog voor 2 april naar de boekhandel voor uw eigen exemplaar van Birk of Het geluk van Limburg. Krijgt u er meteen de verboden vrucht van Herman Koch bij.